Visit to NED

Sichuan Normal University leaders Delegation Visit to NED University

     

 

     

 

     

 

 

     

 

     

 

     

Chinese Delegation Visit to NED University of Engineering & Technology, Karachi.

Jiangsu Delegation 9.jpg

 

Jiangsu Delegation 5.jpg

MoU Signing between NEDUET & Jiangsu University China.   Group Photo of leaders of NEDUET & Jiangsu University.
DSC_0011.JPG   DSC_0039.JPG
Discussion of NEDUET and Jiangsu University Leaders over the collaboration in different fields.   Jiangsu University leader's visit to Electrical Department Labs.
MoU signing Director CI UoK.jpg   Director CI UoK Gift to VC NED_0.jpg
Chinese Director Signing MoU with NEDUET   Chinese Director CI UoK giving gift to VC NEDUET
Chinese Polytechnic Colleges visit.JPG   Shenyang Areospace University.JPG
More than 20 Chinese Polytechnic Colleges visits NEDUET   MoU Signing with Shenyang Aerospace University